Kartografiska Sällskapet

Kartutställningar PDF Skriv ut Skicka sidan

 

 

Kartdagarna  2007   2008   2009   2010  2011 2012 2013 2014 2015

Årets digitala karta 2016

Arets webbkarta s 2016

Entreprenörskartan, Gävle Kommun

valdes till årets webbkarta av juryn.

Motivering:

En webbkarta inte riktad till allmänheten, men ett bra medel för kommunikation mellan entreprenörer och beställare. 

Till webbkarta>

Jury karta 2016s

I juryn: Kristoffer J. Kristiansen, Margareta Elg och Terje Midtbø

 

Årets karta 2016

Terrängkartan 1:50000 Lantmäteriet

Motivering: Läsbar och väl valda färger. Odlad mark skiljer sig tydligt från skog. Passande generaliseringsgrad.
Bra valt typsnitt som passar innehållet.
Den transparenta utfallande delen är praktisk både för brukare och producenter.

I juryn: Kristoffer J. Kristiansen, Margareta Elg och Terje Midtbø

Arets karta 2016 terrang

Årets Elevkarta 2016

Arets Elevkarta 2016

Södemalm anno 1905, Olle Lundbäck

Motivering: En vacker och välgjord karta enligt  kartografiska grundprinciper. En karta som för oss tillbaka i tiden!

 

Jury för årets elevkarta var Anna Bergman, Ingela Nässén och Amanda Baumgartner från Kartografiska sällskapets Kartsektion. I år var juryn eniga med besökarna, Södermalm anno 1905 var även besökarnas val.

 

Jury elevkarta 2016

Jury: Anna Bergman, Ingela Nässén och Amanda Baumgartner

Årets digitala karta 2015

Portal orebro

Portalen för öppna geodata, Örebro

Vid Position 2015 valdes Örebro kommuns portal för öppna data till Årets digitala karta.

 

Till portalen>>

Jury aretskartatavling

Juryn bestod av Göran Bäärnhielm, Karin Grånäs och Mats Halling.

Juryns motivering:Portalen är lättanvänd och har hög funktionalitet. Kartografin är anpassad till det som ska visas.

 

Årets karta 2015

Arets karta 2015

Huddinge - Karta med cykelvägar och sevärdheter

Till Årets karta valdes valdes Huddinge kommuns karta med cykelvägar och sedvärdheter (Infab och Huddinge kommun).

Juryns motivering: Kartan har en väl avvägd färgsättning och bra textval samt en användbar och välformulerad kringinformation.

Juryn bestod av Göran Bäärnhielm, Karin Grånäs och Mats Halling.

 Årets Elevkarta 2015

Landhöjningen på Björkö

Paulina Riblom, Kartotek

Juryns motivering: Tydligt illustrerad tema, bra färgval. Kreativ i val av information i kartan. Titel och generaliserig är utmärkande.

Jury: Amanda Baumgartner, Ingela Nässén, Anna Bergman

PaulinaR Björkö TK 

Årets barnkartor  2015

Jury Sara Lova Melina 11ar mindre

Girls!

Denna karta, som visar i vilka delar av världen som flickor får gå i skolan eller inte, valdes till årets barnkarta av Position 2015's besökare.

 

Kartografer: Sara, Lova och Melina 11 år.

En jury valde ut ytterligare fem kartor för deltagande i den internationella karttävlingen för barn i Rio de Janerio i höst.

 

Juryn bestod av Amanda Baumgartner, Kjell Börejsson och Märta Syrén.

Jury Alice Nelly 12ar

Alice och Nellie 12 år

 

Holger 6 år

Jury Holger 6ar

Ani 7år

Ani 7ar

Mathilda 11 år

 

Jury Mathilda 11ar

Jarl 14 år

Jury Jarl 14ar

Stort intresse

Kartutställningen var välbesökt

Jury barntavling

Jury i karttävlingen för barn:
Kjell Börjesson, Märta Syrén och Amanda Baumgartner

Harry Fransson 11 år hade gjort flera kartor
över fantasilandet Nilland som uppskattades
av många besökare

Nilland turist

Nilland - turistkarta

 

 

Nilland vader

Nilland - väderkarta

 

Årets karta 2014

Juryn bestod av Annika Kindeberg, Lars Ottosson och Jan Wingstedt

jury 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oversvmningÖversvämningskarta över Karlstad som Anders Eriksson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade gjort. "Viktig karta som med utmärkt färgval visualiserar framtidens klimathot"

 

 

 

 

 

Åreta digitala karta 2014

  dig 2014

Kristianstadskartan av Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad. "Ambitiös, lättförståelig karta med bra struktur på ingående teman"

 

 

 

 

 

 Årets elevkarta 2014

 

Jury Margareta Elg, Mats Halling

 

elevkarta 2014Besökskarta över Björnö är gjord av Anton Angeling från Stockholms universitet. Kartbilden är inbjudande och väl avvägd. En bra balans mellan symboler och bakgrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets karta 2013

Juryn bestod av Annika Kindeberg, Lena Ekelund och Jan Wingstedt

 cykelkarta fram

 Haninge kommun vann med följande motivering: 
Lockar även den bekväme att vilja ta en tur med cykeln
Fint avstämda färger
Väl avpassad informationsmängd
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cykelkarta bak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åreta digitala karta 2013

staffanstorp kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffanstorps och Kävlinges kommun med motiveringen: En innovativ presentation som lockar att utforska gångna tiders geografi
 

Årets elevkarta 2013

Jury Margareta Elg, Meith Fagerqvist, Mats Halling

kart0037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkeshögskolan i Helsingborg med motiveringen 

Bra färger, kreativa symboler, tydlig temainformation, QR-koder som gör kartan användbar under en längre tid

 

 

Årets karta 2012

kartjury kopiaJuryn bestod av: Kristoffer Kristiansen, Statens Kartverk, Lena Ekelund, SGU, och Jan Wingstedt, Jönköpings kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bergsbruk 2Bergsbruk – gruvor och
metallframställning 

Boken innehåller ett stort antal kartor som har en lagom mängd information. De håller läsaren nyfiken eftersom kartans kartografi varierar. Färgerna är behagliga och väl anpassade.

Redaktör Ulla Arnberg, Sveriges Nationalatlas 

 

Årets digitala karta 2012

rets digitala kartaGeokartan, SGU

Innovativ applikation som grundar sig på befintlig och beprovad teknik (Google).

Ett sätt att enkelt tillgängliggöra geodata (berggrund, jordarter, grundvatten och brunnsarkiv) för fältbruk.

 

 

 

 

 

 

 

Årets elevkarta 2012

Jury Margareta Elg, Meith Fagerqvist, Mats Halling

rets elevkartaVälkommen till Ven

Innehållsrik med bra färgbalans. Bra symboler och god textsättning. Användbar för många sommarbesökare.

Kartograf Martin Nilsson, Stockholms universitet 

 

 

 

rets elevkarta bak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett urval av vinnande kartor vid ICC2011

slika3 gi_boh25_sampleSlovenien vann den topografiska klassen med en karta över en del av Alperna.

  

  

  

  

posisjon4-20111

 

 

Norge tog hem första pris i sjökort med detta kort över Oslo hamn.

  

  

  

  

  

  

posisjon4-20111 fotboll

 

 

Storbritanniens karta över världens fotbollsklubbar  var även besökarnas favorit i klassen tematiska kartor.

  

  

  

  

_dsc2314_fotball sverige

 

 

 

Detalj ur "fotbollskartan"

  

  

  

  

  

52I klassen turistkartor vann Bulgarien med denna panoramakarta över dess solkust.
.

 

 

japan

 

I klassen övriga vann denna 360-graders panoramakarta  över Kii-Kinki i Japan.

 

cover_kozenn

 

 

 

Österrikes Grosser Kozenn-Atlas gavs första gången ut för 150 år sedan. Nu kom en nyutgåva med anledning av jubileet.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

actu07-02

 

 

Bland de digitala kartorna för skolans bruk valdes på första plats en tredimensionell strandkarta från Frankrike.

  

  

  

 

actu07-01
 

 

  

  

  

  

columbus_presentation

 

 

På andra plats i den digitala klassen kom Sverige med Libers  kartläromedel Columbus.

  

  

  

  

  

 

 

 

chinese_globe_0

 

 

En enda glob fanns med i Paris så den vann förstås sin klass. Det är en månglob från Kina.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets karta 2011

 

jurynJuryn bestod av: Kristoffer Kristiansen, Statens Kartverk, Lena Ekelund, SGU, ochJan Wingstedt, Jönköpings kommun. Priset delades mellan en analog produkt och en digital produkt.

 

 

 

 frdig karta frn tby

 

vinnande karta

Juryns motivering:  En vacker karta med mjukt färgspråk väl ägnat för sin målgrupp. Symbolerna är tydliga, färgerna vackert transparenta. Kartan har utmärkt läsbarhet med väl placerade texter.  

 

malm

Juryns motivering: En lättanvänd innovativ karttjänst som ger utmärkt service till medborgare och besökande genom sitt genomtänkta val av ingående teman. Möjligheten att kombinera historiska kartor med kommuninformation om service, byggnader, skolor etc. ger också ökad förståelse för utvecklingen av ett modernt samhälle.

Årets elevkarta 2011

gustav_vasa_textkontur_framsida konvert

vinnare elevkarta 2011_gustav vasa hel hemsida

"Gustav Vasa – min väg till makten 1520-1523" har framställts av Åsa Linnersjö, Kartotek

Juryn bestod av kartografiska sektionen genom Alistair Dinwiddie, Margareta Elg och Meith Fagerqvist.

Juryns motivering: En karta med historiskt innehåll där färgsättning och typografi är väl anpassad till temat. Kartans symboler som piktogram associerar till det som de representerar. Den innovativa falsningen förstärker layouten.

Årets karta  2010

Bebyggelsens mosaik är en atlas med 68 kartor som beskriver bebyggelsen i Stockholmsområdet. Den karta som visas här är Antal och andel personer med utländska rötter per planområde år 2007. Uppläggningen och utformningen av atlasens kartor och text har Janos Szegö svarat för.

Juryns utlåtande: Produkten väcker intresse för sitt tema genom ett kartografiskt nyskapande formspråk och ett tekniskt utförande på mycket hög nivå, med utnyttjande av såväl färger som symboler.

 

karta 2010 exempelkarta 2010
 

Årets elevkarta 2010

Elevkartorna hade en egen jury och omröstning. Bidrag hade inkommit från KY-kurserna i Haninge (Kartotek) och Helsingborg (båda utbildar mätnings- och karttekniker) samt naturgeografiska och kvartärgeologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vinnande karta visade Paddla i Tyresö och var gjord av Inger Zetterström vid Kartotek.

Juryns utlåtande: Den vinnande kartan uppfyllde sitt syfte på ett föredömligt sätt.

elevkarta 2010

 

Årets karta  2009

karta 2009

 

Årets elevkarta 2009

Elevkartorna hade en egen jury och omröstning. Bidrag hade inkommit från KY-kurserna i Haninge (Kartotek) och Helsingborg (båda utbildar mätnings- och karttekniker) samt naturgeografiska och kvartärgeologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vinnande karta visade Den svenska folkmusikens mystik och var gjord av Christian Bleckman vid Kartotek.

elevkarta 2009

 

Årets karta  2008

Jordarternas fördelning på land och på Mälarens botten i skala 1:50 000, producerad av SGU. Producerad med hjälp av ArcGIS. Terrängskuggningen är framräknad med hjälp av en digital terrängmodell där landdelen är hämtad från Lantmäteriets GSD-höjddata. Terrängmodellen av bottnarna är interpolerad från djupkurvor, strandlinjer, vissa enstaka djupuppgifter, bränningar och GSD-data i strandzonen.

karta 2008

 

Årets elevkarta 2008

Elevkartorna hade en egen omröstning. Bidrag hade inkommit från KY-kurserna i Haninge (Kartotek) och Helsingborg (båda utbildar mätnings- och karttekniker) samt naturgeografiska och kvartärgeologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vinnande karta visade Cykelväg till Ekolsunds by och var gjord av xSara Pardi Lang vid Kartotek.

elevkarta 2008

Årets karta  2007

Vid omröstningen under Kartdagarna 2007 röstade deltagarna fram Årets karta. Det blev Skärgårdskarta – sjökort Karlshamn, utgiven av Stigmännen Karlshamns orienteringsklubb i samarbete med bland annat Karlshamns kommun i skala 1:10 000. Kartan ingår som en del av det nyligen antagna skärgårdsprogrammet för Karlshamns kommun. För karteringen av sjökortsdelen har Hydrographica AB svarat och för landinformationen och produktionen har kartritaren och orienteraren Jakob Bengtsson svarat.

Mer information på hemsidan för Stigmännen Karlshamns orienteringsklubb

 

karta 2007

 

Årets elevkarta 2007

Elevkartorna utsattes i år för en egen omröstning. Bidrag hade inkommit från KY-kurserna i Haninge (Kartotek) och Helsingborg (båda utbildar mätnings- och karttekniker) samt naturgeografiska och kvartärgeologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vinnande karta visade Linnés resor och var gjord av Ulrika Testorf vid Kartotek.

elevkarta 2007

 

 

 

 

 

 

  

 


iforum-10235-version11Tjeckiens landskapsatlas vann i klassen atlaser.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-05-11 08:38
 
Du är här: Startsida Om KS Kartografi