Utbildning

utbildningar

Att utbilda sig inom Geografisk IT innebär att du antingen utbildar dig för utveckling och teknik eller för användning och tillämpning. Utbildningarna utgörs främst av civil- och högskoleingenjörsutbildningar, kandidat- och magisterutbildningar på universitet och högskolor samt KY-utbildningar (kvalificerade yrkesutbildningar). Utbildningarna kallas ofta lantmäteri, samhällsbyggnad, geografi, geomatik eller Geografisk IT. Se i menyn vilka inriktningar som finns.