Stipendium

Genom KS Vetenskapliga fond finns möjlighet att söka stipendium för personlig kompetensutveckling i kartografi eller närliggande verksamhet eller för en särskild insats i sällskapets intresse.

Alla som är medlemmar i Kartografiska Sällskapet har rätt att söka ur KS Vetenskapliga fond. Företrädesvis ges stipendier till internationella konferenser. Det finns också möjlighet för yngre akademiker i andra länder att få möjlighet till utlandsstudier genom fonden. Företräde ges för aktivitet organiserad av Svenska eller Internationella Kartografiska Sällskapen.

Riktlinjer

  • Stipendier delas främst ut såsom resestipendier till konferenser, seminarier eller kurser inom Sällskapets verksamhetsområde.
  • Framförande av föredrag, publicering av artikel eller annan prestation, såsom att representera Sällskapet, prioriteras.
  • Stipendiet kan täcka hela eller delar av konkreta utgifter som t.ex. kostnad för resor och boende samt konferensavgifter.
  • Du skall ha varit medlem i Kartografiska Sällskapet i minst ett år samt innevarande år för ansökan.
  • Utdelning av stipendier görs företrädesvis till yngre medlemmar och till de som ej erhållit stipendier förut.
  • Styrelsen skall kunna behandla stipendieansökan i god tid vid ett ordinarie mötestillfälle (ca två månader i förväg).
  • Styrelsen äger dock rätt att göra undantag från nämnda riktlinjer och styrelsens beslut kan inte överklagas.
  • Läs mer: Stadgar för KS Vetenskapliga fond (pdf)

Ansök om stipendium här