Valberedning

Valberedningen har en central roll i Kartografiska Sällskapet. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter samt suppleanter till styrelsen, revisorer och sammankallande för Kartografiskas sex sektioner samt övriga ordinarie sektionsmedlemmar.

Kartografiskas valberedning består av följande personer: