Tidigare Kartdagar

kartdagarna

Kartografiska Sällskapets stora händelse och en av föreningarnas varumärke är konferensen Kartdagar.

Vi försöker varje år på Kartdagarna förmedla vad som händer inom Sällskapets olika verksamhetsområden och då erbjuds under de tre dagarna som konferensen pågår rena konferenssessionerna, specialseminarier, kurser och vidareutbildning, workshops samt tekniska sessioner.

Under 2019 hölls inga ordinarie Kartdagar utan den 19-20 mars arrangerade föreningarna Kartografiska Sällskapet, BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige och Samhällsbyggarna den stora konferensen och mässan ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030”, på Kistamässan i Stockholm. Läs mer om Position och föredragen där på: www.position2030.se

Med anledning av covid-19 hölls inte Kartdagar 2020.

Presentationer och material

Presentationer och material från tidigare års Kartdagar hittar du här: