Ansök om stipendium

Genom KS Vetenskapliga fond finns möjlighet att söka stipendium för personlig kompetensutveckling i kartografi eller närliggande verksamhet eller för en särskild insats i sällskapets intresse.

Läs mer om stipendiet, vem som kan söka och vilka riktlinjer som finns

Ansökan

Normalt skickas ansökan om stipendium till Kartografiska Sällskapets sekreterare (Johan Schärdin) och beslutas av styrelsen (se kontaktuppgifter). Ansökan skall innehålla den sökandes namn och meriter inom sällskapets verksamhetsområde samt ändamålet med det sökta stipendiet och förväntade effekter för den personliga utvecklingen eller för kartografin som vetenskap.