Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara Kartografiska Sällskapets medlemmars ombud och granska styrelsens arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Att granska styrelsens arbete handlar också om att göra en ekonomisk granskning, det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt.

Kartografiska skall enligt stadgarna ha två ordinarie revisorer och två suppleanter. Revisorerna väljs för ett år i taget.

Revisorer valda på årsmötet 2022: