Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara Kartografiska Sällskapets medlemmars ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Genom att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning, det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt.

Kartografiska skall enligt stadgarna två ordinarie revisorer och två suppleanter. Revisorerna väljs för ett år i taget. revisorerna är fr.o.m. årsmötet 2022: