Kartutställning

Vi är många som fascineras av kartor på olika sätt. Utöver att vara praktiska och användbara kan de även vara både tankeväckande, fantasieggande, lekfulla, personliga och fantastiskt vackra. Kartutställningen som hålls i samband med Kartdagarna är ett tillfälle för alla som är intresserade av kartor och kartografi att visa upp egna, och se andras, kartprodukter.

Visionen för 2024 års kartutställning är mångfald och kreativitet och vi välkomnar därför alla typer av kartprodukter skapade i olika medium och material. Det kan vara digitala alster, tryckta/printade produkter, kartböcker, handritade kartor, 3D-utskrifter, kartor skapade i textil, trä, lera, eller annat. Endast fantasin sätter gränserna. Vi hoppas kunna ställa ut alla inkomna bidrag men förbehåller oss rätten att anpassa utställningens omfattning till de utrymmen vi har till förfogande.

Utställningen äger rum på Kartdagarna i april

Utställningen äger rum vid kartdagarna som nästa gång arrangeras på Clarion Hotel Post i Göteborg, den 16-18 april 2024. Bidragen delas in i olika bedömningskategorier och de vinnande bidragen kommer att presenteras på kartdagarna. Dessa kommer att få representera Sverige vid den internationella kartutställningen på ICC 2025. Deltagande i kartutställningen är kostnadsfritt.

Anmäl ditt bidrag här

Sista datum att anmäla bidrag till kartutställningen är 26 januari 2024, och senast 2 april 2024 skall bidragen vara emottagna av kartsektionen, både de fysiska och de digitala.

Anmäl bidrag

 


Tidigare års kartutställningar

Här kan du ta del av de virtuella kartutställningarna från föregående år:

Kartutställningen 2023 Kartutställningen 2022 Kartutställningen 2021