Om Kartografiska Sällskapet

Kartografiska Sällskapet är troligen världens äldsta sällskap inom området, vi bildades redan 1908. Vi är en förening för enskilda medlemmar (yrkesverksamma och andra) som är intresserade av geodata (fotogrammetri, fjärranalys, geodesi, GIS, geografisk IT, kartografi och därtill relaterade ämnen/områden), vill lära sig mer om det, samt bli bättre på att använda och omsätta sin kunskap i praktiken.

Vi vill

 • Främja/stimulera yrkesverksamma och andra intresserade att använda och omsätta geodata i vardagen, oavsett bransch.
 • Öka intresset för och kunskapen om användning/tillgänglighet av geodata, och förmedla forskning och utbildning.
 • Erbjuda stipendier, läs mer stipendier på www.kartografiska.se under fliken Medlemmar

Genom samarbete visar Kartografiska att vi är en organisation som driver och leder utvecklingen inom området.

Föreningens samarbeten­

 • Bidrar till att öka intresset för och kunskapen om användning/tillgänglighet av geodata
 • Skapar nytta för medlemmarna och samhällsnytta för samhället

Vår målbild

 • Vara Sveriges ledande och drivande förening inom geodata.
 • Genom medlemmarna visa samhällsnyttan med geodata
 • Stärka medlemmarna i sina yrkesroller eller studier för att öka intresset för och kunskapen om användning/tillgänglighet av geodata.

——————————–

Organisatorisk information

 • Adress: Kartografiska Sällskapet, c/o Bosred AB, Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping
 • E-post: ks@kartografiska.se
 • Organisationsnummer: 802001-7417
 • Bankgiro: 817-7693