Styrelse

Kartografiska Sällskapets styrelse har en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare (kassör), åtta ledamöter och två suppleanter. Sex av ledamöterna är dessutom sammankallande för respektive sektion. Förutom styrelsen så finns det även några andra viktiga poster inom sällskapet som hanterar ekonomi, hemsida, medlemsregister och tidningen.