Medlemskap

Kartografiska Sällskapet är ett nätverk med över 2 000 kollegor och studenter som arbetar med geodata i någon form och därtill relaterade utbildningsfrågor. Vårt uppdrag är att stärka de yrkesaktivas röst och driva utveckling inom området. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda kompetensutveckling och nätverk, svara på remisser, samarbeten och publicera nyheter och nyttigheter. Vi arrangerar årligen Sveriges största konferens inom GIT-området; Kartdagarna, ofta i samarbete med någon eller några av våra systerföreningar. Hos oss får du ut det mesta av din karriär inom området.

Som medlem får du möjligheten att påverka och engagera dig i en levande förening. Du får dessutom tillgång till nyhetsbrevet och tidningen Kart & Bildteknik, som utkommer med 4 nummer per år där du också har möjlighet att publicera egna artiklar. Medlemmar kan också söka stipendium t.ex. för att delta i en konferens.

Vi arbetar efter våra värdeord: kompetens, nätverk, kunskap, erfarenhet, påfyllning, innovation och utveckling.

Bli medlem här

Välkommen att utvecklas med oss!