Kartans år

kartans_ar

Kartans År i Sverige

2008 hölls ett Kartans År i Sverige. Förutom att Kartografiska Sällskapet fyllde 100 år 2008 så ägnades året även till Kartans År. Samma år firade även Sveriges Lantmätareförening (SLF) sitt 100-års jubileum och Sveriges geologiska undersökning (SGU) fyllde 150 år.

Bengt Rystedt har skrivit en rapport om Kartans År 2008, som finns nedladdningsbar i pdf-format.

Internationella Kartans År

Kartografiska Sällskapet har på förslag av Bengt Rystedt föreslagit i en motion till generalförsamlingen av ICA att genomföra ett Internationellt Kartans År. ICA antog förslaget i generalförsamlingen i Paris den 8 juli 2011. Arbetet med den internationella Kartans År kommer att hanteras av en arbetsgrupp direkt under ICA:s exekutiva kommitté.

Syftet med ett internationellt Kartans År är att bredda kunskapen om kartor och geografisk information bland allmänheten genom att visa hur det kan hjälpa individer i deras dagliga aktiviteter och samhällets utveckling. Mera information om arbetet kommer att finnas på denna sida.

Läs även mer på http://mapyear.org/

 

IMY logo