Böcker och rapporter

Kartografiska har producerat ett antal publikationer sedan 1908. Vissa är läroböcker och andra historiska beskrivningar.

 

Nationell rapport

Kartografiska tar fram vart fjärde år en svensk nationell rapport inför det International Cartographic Associations (ICA) generalförsamling i samband med vart annat International Cartographic Conference (ICC). Här nedan kan du hämta de fyra senaste rapporterna (skrifterna är på engelska):

 

Böcker att beställa

Beställ bok

generalstabskartan_1805_1979

Generalstabskartan 1805-1979

Författare: Lars Ottoson, Allan Sandberg
Omfång: 222 sidor
Utgivningsår: 2001
Pris: 195 kr

 

 

 

svenskaflygkartor

Svenska flygkartor för visuell navigering

Författare: Allan Sandberg
Omfång: 64 sidor
Utgivningsår: 1999
Pris: 75 kr

 

 

 

lojtnant_nilshallstrom

Löjtnant Nils Hallströms förslag år 1914 till flygkarta över Sverige

Författare: Allan Sandberg
Omfång: 63 sidor
Utgivningsår: 2003
Pris: 75 kr

 

 

 

Svensk fotogrammetri och fjärranalys under 1900-talet

Författare: Lars, Ottoson, Carl-Olof Ternryd och Kennert Torlegård
Omfång: 272 sidor
Utgivningsår: 2004
Pris: 75 kr

 

 

 

kartan_i_vara_hjartan

Kartan i våra hjärtan – Kartografiska Sällskapet 100 år

Författare: Mats Halling
Omfång: 337 sidor + 1 DVD
Utgivningsår: 2008
Pris: 200 kr för medlem, 250 kr för övriga

&ndsp;

 

 

Sveriges kartläggning

Kartografiska producerar vart tionde år ”Sveriges kartläggning”. Denna skrift har sedan 1918 beskrivit utvecklingen inom svenska Kartografi och närliggande ämnen.

Sveriges KartläggningSveriges Kartläggning

Författare: Kartografiska Sällskapet
Utgivningsår: 1922, 1933, 1948, 1958, 1968,1978,1988, 1998, 2008 och 2018
Pris: 50 kr + leveranskostnad för 1998, 2008 och 2018-års utgåvor.