WS1. Mini-mapathon med introduktion till fjärranalys

Repris på fjolårets mini-mapathon, men vi kör ett annat område! Kort introduktion med grundläggande fjärranalysteknik och guidning till hur du kommer åt de nya, fritt tillgängliga Sentinel-data och vad du kan göra med dem. Mini-kursen avslutas med ett mini-mapathon där vi tillsammans karterar ett område i Open street map med de satellitdata som finns på Bing eller Google i aktuellt område för Läkare utan gränser.

Författare: Sara Wiman och Greger Lindeberg, GIB
Datum:
Ursprung: Kartdagar 2017
WS1. Mini-mapathon med introduktion till fjärranalys