1B. GIS och kartstöd inom Polisen – stor verksamhetsnytta med säkerheten i fokus

Ett team på ca 10 personer jobbar med att utveckla och förvalta Polisens
GIS-verktyg. I en verksamhet där det mesta har en geografisk koppling finns
stor nytta av att ha koll på läget. Polisen är en stor organisation med flera
olika behov. Det behövs enkla kartstöd med flera typer av informationslager,
olika typer av analyser av aktuellt eller historiska data samt operativ verksamhet
med ledningssystem och patruller ute i fält. Höga säkerhetskrav gör att
Polisen behöver ha data och tjänster internt, men nya möjligheter har börjat
användas för att kunna jobba mer mobilt.

Författare: Cecilia Gårlin, Polismyndigheten
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1B. GIS och kartstöd inom Polisen – stor verksamhetsnytta med säkerheten i fokus