1D. SeaGIS 2.0

Östersjön mår inte bra. Det krävs en samlad insats, över landsgränserna,
för att förbättra havsmiljöns tillstånd, samtidigt som de maritima näringarna
behöver växa. Genom projekt SeaGIS 2.0 och vår nya GIS-produkt ska vi bli
bättre på att samla och sprida kartunderlag mellan länderna och mellan olika
myndigheter, organisationer och entreprenörer. På detta sätt stärker vi en
hållbar utveckling i havet.

Författare: Carlos Paz von Friesen, Länsstyrelsen Västerbotten
Datum:
Ursprung: Kartdagar 2017
1D. SeaGIS 2.0

,