1F. Nationella basdata

Enkel tillgång till harmoniserade, standardiserade och kombinerbara basdata
bidrar till ökad effektivitet i offentlig sektor men även innovation och tillväxt. Ett
arbete pågår med att definiera vilka geodata från grundläggande nationell och
kommunal kartläggning som bör vara basdata i den nationella infrastrukturen
för geodata samt föreslå styrmedel och påvisa behov av datavärdskap.

Författare: Lars Kristian Stölen, Sveriges geologiska undersökning
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1F. Nationella basdata