1G. FoU-projekt ”Infrastruktur i 3D”

”Infrastruktur i 3D” är ett FoU-projekt som i huvudsak samfinansieras av
Innovation Norge, Trafikverket och Terratec. Även intressenter som Statens
Vegvesen och Jernbaneverket i Norge är inblandade. Syftet med projektet är
att utveckla kostnadseffektiv datainsamling för 3D-kartering av infrastruktur,
som vägar och järnvägar, ovan och under mark. Projektet startades med en
förstudie under 2014 vilket mynnade ut i ett huvudprojekt med start 2016.
Ett flertal vägsträckor har samlats in med både mobila markburna system
och med flygburna system. Dessa har haft olika kombinationer av sensorer
som laserskannrar, både fas- och pulslaser, kameror och markpenetrerande
radar. Ett flertal frågeställningar behandlas som GNSS/INS-positionering
(särskilt vid dålig satellitmottagning), olika sensorkombinationer, effektiv datafångst,
databearbetning och effektiv extraktion av information. Målet med
projektet är att utveckla ett nytt helhetskoncept för 3D-dokumentation och
underhåll av väg och järnväg.

Författare: Helén Rost, Terratec
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1G. FoU-projekt "Infrastruktur i 3D"

, ,