1G. Insamling och vidareförädling av laserdata + 360 bilder för Sverges huvudvägnät

WSP utför under 2016-2017 ett av Sveriges största fordonsburna mobile
mapping-projekt. Datainsamlingen omfattar laserskanning och 360-bilder och
ingår som en del i Trafikverkets uppbyggnad av ett nytt IT-system för hantera
all anläggningsinformation. Totalt rör det sig om 18 000 km väg som samlas in
och vidareförädlas som underlag för projektering och informationsextrahering.

Författare: Martin Larbo, WSP Samhällsbyggnad
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1G. Insamling och vidareförädling av laserdata + 360 bilder för Sverges huvudvägnät