1G. Laserskanning – olika användningsområden

Vad kan man använda laserskanning till? Vi kollar på olika situationer där
vi använder olika metoder och verktyg för att ta fram vår produkt. Allt från
”reverse engineering” till NH-data.

Författare: Lennart Gimring, ÅF Infrastructure AB
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1G. Laserskanning - olika användningsområden