2B. Webbkartografi för ”zoom-nivå” filtrerade vektordata – Vector Tiles

Vid direkt åtkomst till geodata i vektorform, inkluderande deras attribut,
underlättas möjligheterna att utifrån egenskaperna hos geodata (attribut)
skapa anpassad webbkartografi. Vilka är möjligheterna och begränsningarna
för webbkartografi med Vector Tiles?

Författare: Anders Söderman, GISassistANS
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2B. Webbkartografi för "zoom-nivå" filtrerade vektordata - Vector Tiles