2D. Hur kartera osäkerhet i översvämmningskartor så att det blir lättförståeligt?

Tillförlitligheten i översvämningsmodellering beror till stor del på den digitala
terrängmodellens upplösning och vattendragets omgivande topografi. Det har
visat sig att även med en mycket hög noggrannhet på upplösningen överensstämmer
inte de översvämmade områdena i modellen med översvämningens
utbredning i verkligheten. Trots detta används översvämningsmodellernas
kartor som om gränserna mellan vått och torrt vore exakta av försäkringsbolag,
planerare och beslutsfattare. Osäkerheten i översvämningens utbredning
kan beräknas och visualiseras i kartan. Men hur görs detta på ett intuitivt och
lättförståeligt sätt så att även icke-experter kan läsa kartan?

Författare: Eva Sahlin, Högskolan i Gävle
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2D. Hur kartera osäkerhet i översvämmningskartor så att det blir lättförståeligt?