3B. Årets klimatstad (Umeå)

Digitaliseringens förutsättningar framgent för att nå FN:s globala hållbarhetsmål,
inklusive klimat, är en intressant fråga även för de svenska städerna.
Umeå kommun är involverade i ett internationellt samarbete kring Smarta
Städer, ”RUGGEDISED”, som syftar till att minska stadens klimatpåverkan.
Bl.a. utvecklar man en ”beslutstödsplattform” baserad på öppen data – ett
spännande verktyg som möjliggör att offentlig sektor, näringsliv och medborgare
alla kan delta i en klimatsmart samhällsutveckling.

Författare: Carina Aschan, Umeå Kommun
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3B. Årets klimatstad (Umeå)

, ,