3C. Små kommuner behöver samarbeta

Tre befolkningsmässigt små, men till ytan stora kommuner i södra Lappland,
Dorotea, Vilhelmina och Åsele. Kommuner som tidigt såg styrkan i samarbeten
över gränserna och som redan i början av 90-talet började att samverka
kring kartor och GIS. Under detta föredrag reder vi ut några frågetecken om
hur vi ser på resan. Varför samverkan? Hur har resan sett ut? Vad fungerar
bra och mindre bra? Var står vi idag? Vad är visionen framåt?

Författare: Maria Eriksson, Vilhemina kommun
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3C. Små kommuner behöver samarbeta

,