”3Dstrategi för Geodata” förstudie inom Smart Built Environment.

Smart Built Environment är ett flerårigt innovationsprogram finansierat av bl.a. Vinnova, www.smartbuilt.se . Inom detta program drivs ett projekt för att ta fram en strategi för 3D geodata, med fokus på hur geodata kan flöda och förädlas genom helasamhällsbyggnadsprocessen från idé till förvaltning

Författare: Allan Almqvist, Malmö Kommun
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel

, ,