3F. Svensk Geoprocess – ur en leverantörs synvinkel

Svensk Geoprocess kommer ge oanade möjligheter för kommuner, myndigheter
och företag att utbyta geografisk information mellan sig på ett enhetligt
sätt. Men självklart innebär ett byte av databasmodell inte bara guld och
gröna skogar utan också ett antal hinder som måste övervinnas. Så även
för en leverantör. Föredraget kommer beskriva hur resan för leverantören
till pilotprojektet ”Införande av Svensk Geoprocess i Nyköpings kommun”
varit och hur viktigt samarbetet med en stor användargrupp, Topobase Användarförening,
gått till och bidragit till det resultat projektet lett till. Men det
kommer också att belysas vilka problem det funnits på vägen och hur viktigt
det är att Svensk Geoprocess fortsätter att utvecklas utifrån de synpunkter
som kommit fram från detta och liknande projekt för att Svensk Geoprocess
ska få minst samma status som SOSI har i Norge.

Författare: Niklas Eriksson, Symetri AB
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3F. Svensk Geoprocess - ur en leverantörs synvinkel