4A. Internet of Things och sensorer i vår vardag

Passet är för dig som är nyfiken på ny teknik och veta mer om hur sensorer
och ”sakernas Internet” utvecklas och blir till nytta i våra dagliga liv, både
privat och på jobbet. Något av en framtidsspaning. Vi tittar på hur sensorer
används idag och i den nära framtiden. Hur ”sakernas Internet” växer med
oerhörd fart. Vi visar korta exempel på tillämpningar i allt från vardagliga situationer
där våra prylar blir mer och mer kommunikativa. Vi tar också upp lite
om hur sensorer kan vara till nytta i samhällsbyggnadsperspektivet. Vi tittar
också in i vårt forskningsprojekt – Sense Smart Region.

Författare: Christer Åhlund, Luleå Tekniska Universitet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4A. Internet of Things och sensorer i vår vardag