4B. Ett obrutet informationsflöde bygger framtidens smarta samhällen!

Inom innovationsprogrammet Smart Built Environment pågår nu ett strategiskt
projekt för att integrera byggbranschens byggnadsmodeller (BIM)
med Lantmäteriets och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare
informationsflöde. Ett obrutet informationsflöde kan spara miljarder i en idag
fragmenterad samhällsbyggnadsprocess. Genom ett nytt digitaliseringssprång
och gränsöverskridande samverkan blir 3D modeller framtidens
ritningar. Föredraget tar oss från förstudie till dagens och morgondagens
informationsmodeller för planering, fastighetsbildning och bygglov.

Författare: Allan Almqvist, Malmö stad och Elisabeth Argus, BonaCordi AB
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4B. Ett obrutet informationsflöde bygger framtidens smarta samhällen!

,