4B. Geoskolan gör det enkelt att använda GIS och geodata i grundskolan och gymnasiet

Geoskolan är en digital lärmiljö som underlättar tillgången till geodata för
undervisning i grundskolan och i gymnasiet. Den består av en kartapplikation
och ett antal exempel på lektioner. Geoskolan är utvecklad i samverkan med
andra myndigheter samt lärare/pedagoger i grundskolan och gymnasiet.
Målgruppen är främst lärare och elever i högstadiet och gymnasiet. Lantmäteriet,
som nationell samordnare för geodataområdet, förvaltar Geoskolan.

Författare: Kim Krantz, Arboga kommun, Pia Lidberg och Mia Vallberg, Lantmäteriet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4B. Geoskolan gör det enkelt att använda GIS och geodata i grundskolan och gymnasiet

, , ,