4C. Hur ska man tänka om man vill börja bygga upp en detaljplanedatabas

För att klara av kommande krav på smarta E-tjänster gällande t.ex. bygglov
så behöver kommunens detaljplaner digitaliseras. Men hur gör man på bästa
sätt? Är det bara att köra på och börja digitalisera? Föredraget kommer
beskriva ett antal saker som det kan vara bra att ta ställning till innan man
påbörjar arbetet och hur man ska tänka när det gäller kvalité.

Författare: Niklas Eriksson, Symetri AB
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4C. Hur ska man tänka om man vill börja bygga upp en detaljplanedatabas

,