4D. Metodutveckling för marktäckekartering i Sverige

Stora mängder data innebär stora möjligheter men också stora utmaningar.
Genom att använda nya datakällor som Sentinel-satelliterna redovisas metodutveckling
för marktäckekartering. Med tätare tidsserier och kombinationer
av stödjande data möjliggörs övervakning av olika marktäckeklasser på
ett helt nytt sätt. Föredraget belyser teknik och teorier, bland annat bättre
kartera trädslag och jordbruksmark, och helt nya produkter som en klassificering
av vegetation utifrån brandbeteende.

Författare: Carl Gilljam, Metria AB
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4D. Metodutveckling för marktäckekartering i Sverige