4E. ISO-standard för bevarande av geodata

En lägesbeskrivning av internationella initiativ kring bevarande av geodata
med fokus på utvecklingen av ISO-Standard for the Preservation of Geospatial
Data and Metadata: ISO 19165.

Författare: Göran Samuelsson, Mittuniversitetet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4E. ISO-standard för bevarande av geodata

,