4F. Tillämpningar av bildmatchande punktmoln

I denna presentation kommer vi generera 3D punktmoln on-the-fly. Vi genomför
en demonstration av hur enkelt punktmoln kan skapas och användas.
Det tror vi säger mer än en powerpointpresentation. Vi genererar punktmoln,
digitala ytmodeller och ortofoton samt visar exempel på 3D-baserad förändringsanalys.

Författare: Håkan Wiman, Spacemetric
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4F. Tillämpningar av bildmatchande punktmoln

,