5B. Kostnadseffektiva mätning med Galileo

Det av Europa utvecklade globala satellitbaserade navigationssystemet
Galileo är på god väg att etableras. Tillsammans med GPS, GLONASS och
Beidou erbjuder Galileo användning av multi-GNSS vilket förväntas leda till
förbättrad tillgänglighet, tillförlitlighet och noggrannhet inte minst i högprecisiontillämpningar
som t ex nätverks-RTK samt Precise Point Positioning
(PPP). Föredraget innehåller resultat från både teoretisk studier och mätningar
med multi-GNSS i olika testplattformar.

Författare: Jan Johansson, Chalmers
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5B. Kostnadseffektiva mätning med Galileo

, , ,