5C. BIM ready men laserskanning

BIM ett komplext och brett område med lika många som oklara beskrivningar.
Teknikstressen är överallt och nu tom hos de teknikintresserade. Vi har tagit
på oss rollen hos våra kunder att underlätta detta. Vi gör våra kunder redo för
BIM både mentalt och digitalt men gammal beprövad teknik som laserscanning
och ny teknik Virtual Reality. Med beprövad teknik och nära partnerskap
med kunder från olika branscher och länder har vi skapat en kombiinnovation
med fokus på slutvärdet. På detta föredrag kommer exemplifiera hur teknik
och kunskap kan rädda liv, spara tid och framförallt minska negativ miljöpåverkan.

Författare: Fredrik Andershed, EXACT
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5C. BIM ready men laserskanning

, ,