5C. Får lag lov? Kartan ger svaret direkt

På detta pass kommer visar vi en e-tjänst som visar direkt i kartan var du får
placera ett Attefallhus. Genom att ange vilken fastighet som avses får den
sökande tillgång till kartan. I kartan grönmarkernas den del av fastigheten
där huset kan placeras med hänsyn till avstånd från tomtgräns, prickmark
och befintliga byggnader. Som stöd för den som skall göra anmälan kan inte
huset placeras utanför det grönmarkerade området. När alla uppgifter är
ifyllda skickas anmälan vidare till underliggande bygglovssystem för fortsatt
hantering. Även andra typer av ärenden kan automatiseras på samma sätt
och föredraget visar vi hur.

Författare: Jimmy Lövkvist, Danderyds kommun och Christophe Poncin, Sokigo
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5C. Får lag lov? Kartan ger svaret direkt