5C. Högt flygande GIS-satsningar hor Swedavia

Swedavia äger och driver 10 flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Behovet av att utveckla våra flygplatser ökar i och med att det ökande
antalet passagerare. För närvarande pågår flera stora projekt för att utveckla
området runt våra flygplatser till så kallade flygplatsstäder. Exempelvis så
kommer ca 13 miljarder att investeras i utbyggnaden av Arlanda de närmaste
30 åren. Detta ställer väldigt stora krav på dokumentation och datahantering
och GIS kommer att ha en central roll i den dagliga driften men också i det
strategiskt arbete med utvecklingen av våra flygplatser.

Författare: Mats Wiberg, Swedavia Airports
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5C. Högt flygande GIS-satsningar hor Swedavia