5D. Swea – Rymdstyrelsens nya system för fria satellitbilder

Swea är Rymdstyrelsens nya system för att anpassa och distribuera fria
Sentinel-bilder till svenska användare. Swea ger användarna tillgång till högkvalitativa
satellitbilder genom både ett traditionellt webbaserat gränssnitt
och i form av tjänster. Användarna kommer att kunna arbeta med satellitbilder
direkt från sina egna applikationer. ESAs serie av Sentinel-satelliter har
lanserats för att ge Europa och världen fria satellitbilder. Satelliterna ger både
optiska bilder och radardata. Sentitel-satelliterna skapar nya förutsättningar
med en nästan kontinuerlig ström av bilder. Sverige kommer att kunna
täckas med många omgångar satellitbilder per säsong och varje plats i
Sverige kommer att passeras av en bildsatellit ungefär var femte dag. Swea
blir ett system för att distribuera denna ström av bilddata ut till användarna
genom prenumerationer. Registrera vilka områden du är intresserad av och
få ett meddelande när det finns bilder att hämta. Allt började med Saccess
för drygt 10 år sedan där skandinaviska medborgare ges tillgång till ett arkiv
med årliga satellitbildstäckningar med hög geometrisk precision. Swea
bygger vidare på denna svensk tradition med fria satellitbilder med nya tjänstebaserade
teknologier. Swea ser till att bilddata är anpassat och konverterat
till det format som användaren behöver. Systemet ser också till att du får rätt
koordinatsystem. Den stora volymen av bilder tillsammans med den geometriska
noggrannheten gör det intressant att bygga vidare med tillämpningar
för bland annat förändringsstudier baserade på datakuber, dvs bilddata från
olika tidpunkter lagda på varandra. Bilddatas kan nås via ett web-gränssnitt
eller direkt från användarapplikationer via ett API. Swea har upphandlats av
Rymdstyrelsen och kommer att levereras och göras tillgängligt under 2017.

Författare: Lars Edgardh, Spacemetric AB
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5D. Swea - Rymdstyrelsens nya system för fria satellitbilder

, ,