5F. Öppna data från SCB

För företag och privatpersoner har SCB:s statistik funnits tillgängliga via öppna
API:er sedan 2013. Men sedan ett halvår tillbaka har SCB låtit bygga på sina
öppna data med öppna geodata. Presentationen kommer bland annat att ge
exempel på SCB:s öppna data och dess användningsområden.

Författare: Gunilla Andersson och Fredrik Garli, SCB
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5F. Öppna data från SCB