Kart & Bildteknik 2016:2

kartochbildteknik

  • Globalis.se
  • Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014
  • Brist på geografisk IT-kompetens inom samhällsbyggnadsområdet
  • Kartläggningen av kolonin Nya Sverige
  • Kennert Torlegård död
  • Kartdagarna 2016 – ett lyckat arrangemang
Författare: Kartografiska
Datum: 1 juni 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik - hela nummer
Ladda hem hela tidningen