Kart & Bildteknik 2017:1

  • Kartdagarna 2017
  • Dagordning till Kartografiska Sällskapets årsmöte 2017
  • Digital översiktsplan över Falköpings kommun på samråd
  • Markanvändningskartering av historiska kartor
  • Sverigeunik utbildning inom GIS startar i Gävle
  • Ny professor på HIG
  • Klassificera, analysera och uppleva kartor
Författare: Kartografiska
Datum: 1 mars 2017
Ursprung: Kart- och bildteknik - hela nummer
Ladda hem hela tidningen