Kartdagarna 2018 har startat

Idag startade årets Kartdagar på Linköping Konsert & Kongress. Vi har hittills fått ca 800 registrerade anmälningar och ett 40-tal utställare samt en fin kartutställningn med olika sorters kartor.

Under dagen hölls 3 Workshops, 3 studiebesök, 17 seminarier innehållande nästan 50 föredrag. Dagen avslutades med Kartografiskas årmöte och utställarnas afton.

Invigningssessionen i Crusellhallen