Jordglober

Vi vet alla vad en jordglob är, säkerligen fanns det en i skolan när du var yngre. Men vad mer är en glob förutom en karta? Jag genomförde min praktik bland globerna i Kungliga bibliotekets magasin och ju längre tiden gick, desto mer förstod jag att glober i gångna tider har haft en annan betydelse och användning än vad vi idag först kan tro.

Författare: Emmelie Folkesson, emmelie.folkesson@hotmail.com
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel