Missing Maps och Mapathon

Missing Maps, initierat av det Amerikanska och Brittiska Röda Korset, Humanitarian Open Street Map Team och Läkare utan Gränser, syftar till att skapa ett tillförlitligt kartunderlag i områden i behov av humanitära insatser.

Författare: Tobias Edman, tobias.edman@geografiskainformationsbyran.se
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel

,