Nyttan med öppna geodata

Äntligen har det börjat röra på sig vad det gäller öppen geodata i Sverige. Men vi har fortfarande lång väg att gå. Här kommer nyttan med öppen geodata att lyftas fram med hjälp av ett antal goda exempel visas upp som inspiration.