Öppna geodata för digitalt samhällsbyggande!

Sverige står inför mycket omfattande investeringar i bostäder, vägar och spårbunden trafik. Åtskilliga miljarder kronor har investerats i databaser med fastighetsinformation och geodata utan att det gett tillräckliga samhällsekonomiska effekter. Branschen behöver nu samlas kring öppna geodata och nya digitala lösningar för att förenkla och effektivisera processer för planering, plangenomförande och byggande.

Författare: Lennart Sjögren, t.f. ordförande i ULI Geoforums styrelse, lennart.sjogren@gavlenet.se
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel

,