Vill du ta del av regeringens satsade 200 miljoner inom samhällsbyggnadsområdet? – är du redo för att ta nästa tekniksprång?

Dagligen matas vi i media med information om den alltjämt ökande bostadsbristen. I takt med den omfattande inflyttningen till storstadsregionerna och ökande antal nyanlända är bristen på bostäder akut. Frågor hopar sig från alla håll och kanter om varför det inte byggs fler bostäder och varför det tar så lång tid innan bostäder och vägar byggs? Trycket ökar också från politiskt håll där bostadsministern Mehmet Kaplan vill säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande genom en förändrad, snabbare och effektivare stadsbyggnadsprocess. En process som förenar flera aktörer i en gränsöverskridande samverkan. Detta för att klara att bygga de ca 700 000 bostäder som Boverket spår kommer att behövas fram till år 2025

Författare: Elisabeth Argus Bonacordi AB, www.bonacordi.se (stadsingenjör i Stockholms stad, f.n. tjänstledig)
Datum: 1 januari 2016
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel

, ,