2C. Spatiala områden för rätt VA-planering

För att kunna planera underhåll och kapacitet i VA-nätet är rätt information
om hur många människor som nätet ska serva ett måste. Det är även en
förutsättning att kunna följa hur befolkningen utvecklas inom kommunens
VA-områden. Genom att definiera kommunens VA-områden spatialt kan
information och statistik om befolkningen generas med några få knapptryckningar.
Det blir även enkelt att kommunicera med alla berörda boende och
fastighetsägare då personlistor och adresser kan generas per automatik
oavsett om den man söker bor i eller utanför kommunen.

Författare: Karl-Erik Palm och Helen Ekelöf, Sokigo
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2C. Spatiala områden för rätt VA-planering