2D. En resurs för samhällsnyttan – dyker snart upp till ytan!

Scenarioberäkningar, miljö- och klimatanalyser, samhällsplaneringsunderlag
är bara några användningsområden för en verklig samhällsnytta. Och hur
är det nu med att hålla reda på alla Lillåar eller alla de tusentals sjöar som
saknar namn i Sverige? Här får du lyssna hur olika myndigheter arbetar
med sina vattendata med hjälp av den svenska ”Vattenstandarden” och den
nyutkomna kompletterande handboken. Den nyligen reviderade handboken
(och standarden) vänder sig i första hand till organisationer som vill utbyta
geografisk information om vatten, bygga en geografisk databas över hydrografi
utifrån standarden och utöka en befintlig vattenmodell med attribut. Tillsammans
med standarden bidrar handboken bl.a. till att det blir enklare att
samarbeta och utbyta information inom och mellan organisationer, enklare
att utveckla långsiktigt användbara applikationer och enklare att generalisera
data mellan olika skalområden med möjlighet att ta fram information som
ofta saknas i dag. Standarden och handboken har utarbetats av SIS tekniska
geodatakommitté Vattensystem, SIS/TK 452.

Författare: Håkan Olsson, SMHI
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2D. En resurs för samhällsnyttan - dyker snart upp till ytan!

,