3B. Habitat III

FN:s generalförsamling beslutade genom resolution (A/RES/66/207) att FN:s
konferens om Bostäder, byggande och hållbar stadsutveckling HABITAT III
skall hållas och att konferensen sker i Quito, Ecuador den 17-20 oktober 2016.
Tidigare Habitat konferenser har hållits 1976 Habitat I i Montreal och 1996
Habitat i Istanbul. I resolutionen framgår att HABITAT III konferensen skall blåsa
nytt liv i det globala engagemanget för bostäder och hållbar urbanisering och
att fokusera på genomförandet av ”New Urban Agenda”. Den Nya Urbana
Agendan kommer att vägleda arbetet för städers och samhällens utveckling
och kommer att beröra en mängd aktörer – nationalstater, ledare för städer
och regioner, internationella utvecklingsfinansiärer, FN:s program och det civila
samhället – de kommande 20 åren. Denna agenda ligger till grund för strategier
och tillvägagångssätt som har följdverkningar långt in i framtiden. En Ny Urban
Agenda är ett slutdokument som överenskommits vid HABITAT III konferensen.
En redovisning av det svenska arbetet med Habitat III, Agenda 2030 samt de
17 målen för hållbar utveckling (Suistanable Development Goals, SDG) och hur
Sverige planerarar att verkställa detta kommer att ges i föredraget.

Författare: Peter Wasström, Lantmäteriet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3B. Habitat III

, ,